Hydrio
Bouw
HYDRIO ontwerpt
  • waterbouwkundige constructies
  • waterzuiveringsinstallaties en plantenzuiveringen
  • wegenis- en rioleringswerken
  • pompgemalen op riolering en waterlopen
  • technische gebouwen
  • vijvers, buffer- en infiltratiebekkens
  • oeververdediging aan waterlopen
  • inrichting van het landschap

HYDRIO begint een ontwerpstudie met een grondige inventarisatie en het noodzakelijke meetwerk op terrein. 
Een ontwerp van HYDRIO bevat alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering : opmetingsplannen, bouwplannen, bekistings- en wapeningsplannen met buigstaten, staalstructuren, inbouwdetails voor technische uitrusting, opmeting van de hoeveelheden,...
HYDRIO zorgt ook voor de nodige vergunningen en kan optreden als onafhankelijke expert of veiligheidscoördinator.