Hydrio
Techniek
HYDRIO voert technische studies uit voor
  • afvalwaterzuivering en andere waterbehandelingstechnieken
  • mestverwerking en slibverwerking
  • pompinstallaties en leidingnetwerken
  • energie- en nutsvoorzieningen : elektriciteit, perslucht, gas en stoom
  • HVAC en sanitaire installaties
  • elektrische installaties en procesautomatisering
  • bioveiligheidstechnieken : verschildruksystemen met luchtsluizen, HEPA-filtering, desinfectie, fumigatie,...

HYDRIO doet alle nodige berekeningen voor een correcte uitvoering en begeleidt de inbedrijfname van de installaties.

HYDRIO blijft ook na ingebruikname beschikbaar voor technisch advies inzake procesvoering, keuringen, bediening en onderhoud.