Hydrio
Projecten

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Landinrichtingsplan Schansbroek
Pompstation, persleiding en hydrologische maatregelen
Ontwerpstudie
Voeding waterbekkens Thorpark Genk
Hydraulische studie en technisch ontwerp

bpost
Postsorteercentrum Antwerpen X
Studie afvalwater
Inventarisatie en scenario-onderzoek
Postsorteercentrum Gent X
Studie hemelwater
Inventarisatie en scenario-onderzoek

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
Site Technical Centre Zaventem

Mapping outside sewerage system
Creation of waterbalance
Advice emergency management sewerage
Further investigation sewerage
Advice waste water sampling
Split RW/DW
Site Head Office Evere
Mapping outside sewerage system
Creation of waterbalance
Advice emergency management sewerage  

Steen architecten / Deparco Group NV
AE – Architects for business & ICT

AE Haasrode Interleuvenlaan
Studie riolering

B&R Development
Bouwproject Herentalsebaan Deurne

Scenario-onderzoek watertoets

INVENTUM+
Merchtem - Herstelling gracht Galgenkouter
Technische studie en kostenraming

FVWW / Retail Property Development
Woonerf St-Agnes Schilde
Uitvoeringsontwerp riolering 

FVWW
Zorgcluster met Assistentiewoningen Aalst

Controle ontwerp buitenriolering
Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals
Ontwerp buitenriolering
Grafelijk Slot Van Male
Ontwerp buitenriolering

STRUCTAPLAN
KMO-zone De Schaarbeek Beveren

Ontwerp buffer- en infiltratiebekken

WE-architects / VR Build bvba
Bouwproject St-Elisabethstraat Beveren
Studie regenwaterbeheersing

Garage De Weser – Broes Putte
Ontwerp riolering

FVWW / RPD / ION / Qbuus
Bouwproject Rozenlaan Liedekerke
Hydraulische studie

TRANS architectuur - stedenbouw
Dienstencentrum Schorvoort Turnhout
Hydraulisch ontwerp afwateringssysteem

BRUSSELS AIRPORT
Project Drukriool / Persleiding Brucargo Noord
Hydraulisch ontwerp

NV Siklos Invest
Binnengebied bedrijvensite Ververijstraat Gent
Ontwerpstudie riolering 

Vandepaer NV
Verkaveling Orp-Jauche
Afstroming onverharde terreinen
Hydraulische studie 

Groep Infrabo NV / Gemeente Keerbergen 
Renovatie en onderhoud pompstations
Inventarisatie en ontwerp
Sanering lozing ’t Voorbroek
Scenario-onderzoek en ontwerp
Rioleringswerken Leeuwerikweg
Scenario-onderzoek en ontwerp
Gemeentelijke werkhuizen
Aanpassen installatie gebruik hemelwater

UNIVERSITEIT GENT
Site INW Proeftuinstraat Gent
Ontkoppeling van DWA en hemelwater 
Vernieuwen leidingen gas- en watertoevoer
Ontwerpstudie - Leiding der werken
Campus Ardoyen Zwijnaarde
Gieterijcentrum - Regenwaterhergebruik  
Inventarisatie - Scenario-onderzoek - Ontwerp
Site Heidestraat Merelbeke
Scheiding afvalwater en regenwaterrecuperatie
Inventarisatie - Scenario-onderzoek - Ontwerp - Leiding der werken
Site Diergeneeskunde Merelbeke
Bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie 
Scenario-onderzoek - Ontwerp - Leiding der werken 
Impactstudie - Procesopvolging 
Hergebruik MBBR-Effluent
Ontwerp - Leiding der werken
Optimalisatie afvalwaterafvoer dierenklinieken
Ontwerpstudie
Site Volderstraat Gent
Studie regenwater 
Haalbarheidsonderzoek
Homes Heymans en Vermeylen
Hergebruik regenwater
Ontwerpstudie
Site Bosbouw Gontrode
Hergebruik regenwater
Inventarisatie en scenario-onderzoek

Groep Infrabo NV / Provincie Antwerpen
Campus Vesta - Brandweeroefencentrum
Ontwerp van een nieuwe oefenplaat
Ontwerpstudie pompinstallaties en waterzuivering
Technische leiding der werken 
Procesopvolging waterzuivering

Westland Gardens Anderlecht
Ontwerp drainagesysteem

Octa+
Tankstation Maldegem

Studie hemelwater

Bouwfysisch ingenieursbureau J. Pittomvils
Paardenhouderij 'Ons Heem' Boutersem
Optimalisatie regenwaterafvoer
Berekeningen - Ontwerpplannen - Kostenraming
 

DFM NV
Nike ELC New DC "WINGS"

Uitvoeringsstudie riolering 

OLEON NV
Site Oelegem

Bouw van een noodgemaal
Voorontwerp
Opvolging debietmetingen

FLUXYS NV
Compressiestation Weelde

Externe studie riolering
Evaluatie - Basisstudie - Vergunning - Detailstudie -
Prijsvraag - Advies bij werfopvolging - Asbuilt
ICM Zuun
Studie regenwater
Haalbaarheidsonderzoek

Loosen bvba
Advies wateroverlast

REGIE DER GEBOUWEN
Koninklijk Museum Midden Afrika Tervuren
Aankoppelen KMMA op gescheiden riolering CAPA
Ontwerpstudie
Strafinrichting Wortel
Bouw van een tijdelijke waterzuivering 
Ontwerpstudie - Aanbesteding - Leiding der werken
Strafinrichting Merksplas 
Renovatie en uitbreiding waterzuivering 
Voorstudie - Ontwerp - Veiligheidscoördinatie - Uitvoeringscontrole
Noodscenario i.g.v. schade biorotor
Studie, advies en opvolging
CODA Machelen
Renovatie buitenriolering
Inventarisatie - Ontwerp - Leiding der werken
Opvang bluswater en regenwaterbeheersing
Leiding der werken
Fedasil Bevingen 
Renovatie keukenriolering
Ontwerpstudie

CODA / CERVA 
Site Machelen
Vernieuwing verzamelbekkens en afvalwater afvoer gebouw I/F
Ontwerpstudie – Stabiliteitsstudie – Werfopvolging
Chemische desinfectie afvalwaters algemene verzamelput
Ontwerpstudie – Stabiliteitsstudie – Werfopvolging
Chemische desinfectie en afvalwaterbehandeling MKZ
Ontwerpstudie – Stabiliteitsstudie – Werfopvolging
Site Ukkel
Inperkingsmaatregelen bioveiligheid
Sanitair en afvalwaterbehandeling in gebouw D
Ontwerpstudie - Leiding der werken
Doorgeefsassen in de gebouwen B, D en G
Ontwerpstudie - Leiding der werken
Chemische desinfectie afvalwater in gebouw D
Ontwerpstudie - Leiding der werken
Dubbelwandige afvoeren in gebouw D
Ontwerpstudie - Leiding der werken

CRYNEN/GILLIS
Verkaveling Zemst

Studie waterbeheer

VSE
Leopold III-tunnel Evere

Bluswaterinstallatie
Hydraulische studie

LDP
Verkaveling Muizen

Studie waterbeheer

Molcon Interwheels NV
Studie buitenriolering
Inventarisatie - Voorstudie - Advies

Metis NV 
Waterzuivering CODA Machelen
Procesoptimalisatie

NV Heyrman-De Roeck 
Nieuwe tijensluis te Dendermonde
Ontwerp hijssysteem bovenschuif en benedenschuif
Ontwerpstudie – Stabiliteitsstudie
Duwijkloop Lier
Waterbouwkundige constructies
Stabiliteitsstudie 
Merelbeekse Scheldemeersen
Waterbouwkundige constructies
Stabiliteitsstudie

SBAEindustries 
Design and engineering of an algae plant
Consultancy

Marintec n.v.
Scheepswerf De Rupel 

Verbouwing dok voor schepen tot 130 m lengte
Ontwerpstudie - Stabiliteitsstudie

Gasthof Ter Venne 
Milieuvergunningsaanvraag

TRANS
PCM11
Advies regenwaterbuffer

GOWACO bvba
Veldstraat Wommelgem
Controleberekening riolering
Fort II-straat Wommelgem
Controleberekening riolering

Chris Janssens bvba
Schadegeval wateroverlast Hulshout
Technisch onderzoek

OMGEVING cvba
Gandhiwijk Mechelen

Ontwerp riolering - Hydraulische studie
Anemonen Tienen
Ontwerp riolering - Hydraulische studie
Hoge Weg Gent
Controleberekening riolering

Groep Infrabo NV / Mylène NV
Bouw van een nieuwe waterzuivering
Scenario-onderzoek

8Office / Arcade / Land 9
KMDA - Olifantenverblijf Planckendael
Waterbehandeling binnen- en buitenbassins
Voorstudie - Ontwerp - Leiding der werken - Oplevering

URA / Provincie West-Vlaanderen
Provinciaal Domein ‘De Gavers’ Harelbeke
Damwand, oeververdediging, aanlegsteigers, slipway 
Ontwerpstudie - Stabiliteitsstudie

GOWACO / Aannemingen Van Wellen 
Vlaamse Vervoersmaatschappij DE LIJN
Bouw van vier busstelplaatsen te Aalst, Hasselt, Leuven en Sint-Niklaas
Ontwerp buitenriolering - Hydraulische studie

Groep Infrabo NV / Universiteit Gent
VRB Merelbeke - Proefstallen en laboratoria
Inactivatie van het afvalwater van de A2, A3, L2 en L3-zones 
Scenario-onderzoek – Ontwerpstudie - Werfopvolging

Athe-a
Transport Van Delm
Ontwerpstudie riolering en waterzuivering 
De Meeuw
Bouw van 8 klaslokalen te Antwerpen
Ontwerpstudie riolering

BLANCO architecten
United properties / Boels
Ontwikkeling van een woonerf te Hoeilaart
Ontwerpstudie wegenis en riolering
HSR 
Sportterreinen Hoeilaart
Studie waterhuishouding, riolering en regenwaterrecuperatie
Voorstudie - Ontwerp 
CMCS
Ontwikkeling van een woonerf te Hoeilaart
Ontwerpstudie wegenis en riolering
Gino Vandervoort
Verkaveling Kasteelstraat te Hoeilaart

Ontwerpstudie wegenis en riolering

Groep Infrabo NV / IRMM Geel
Inactivatie van het afvalwater van de L2 en L3-laboratoria 

Leiding der werken 
Ontwerp van een pompinstallatie
Advies

Groep Infrabo NV / Befimmo cva
Gebouw Triomphe I en II - Brussel

Onderzoek geurprobleem, afvalwaterbehandeling en riolering

Groep Infrabo NV / Hevec bvba 
Aquafin NV - KWZI Duffel Mijlstraat
Voorontwerp - Definitief ontwerp - Leiding der werken - Oplevering

Groep Infrabo NV / Aquafin NV
Renovatie en uitbreiding van de RWZI Hulshout
Leiding der werken – Oplevering

Groep Infrabo NV
Stedelijke werkplaatsen en brandweersites te Geel, Lier en Opwijk

Riolering, afvalwaterzuivering, regenwaterrecuperatie, bluswater
Bouwaanvraag – Ontwerpstudie
Diverse wegen- en rioleringswerken te Boortmeerbeek, Brecht, Geel, Grobbendonk, Haacht, Herentals, Kampenhout, Ravels, Rijkevorsel, Tielt-Winge, Westerlo en Zemst
Ontwerp van riolering, collectoren en pompstations 
Haalbaarheidsonderzoek - Hydraulische studie – Detailontwerp

Carlier bvba
VMSW
Wegen- en rioleringswerken in Gildenstraat en Langstraat Westerlo
Ontwerp van riolering en pompinstallaties
Recyclagepark Zonhoven
Ontwerp pompstation